Privacy

Deze verklaring is van toepassing op deze site. Lees voor het verlaten van deze site de privacyverklaring die van toepassing is op de site die u momenteel bezoekt. Als u niet instemt met deze verklaring, wordt u verzocht deze site niet verder te gebruiken.

Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Verzameling van algemene gegevens

Eurocottage.com vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de Eurocottage.com-website wordt gerespecteerd en beschermd. Het is mogelijk dat Eurocottage.com globale statistische gegevens en algemene informatie over Eurocottage.com-klanten, verkoopcijfers, bezoekpatronen en verwante site-informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar geachte derden, maar persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten. Onder de persoonsgegevens word onder verstaan, naam, adresgegevens en emailadres worden voor 3 jaar bewaard.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat Eurocottage.com persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken te kunnen voldoen of activiteiten van interactieve klantprogramma's te kunnen regelen. Eurocottage.com kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van Eurocottage.com. Als u een boeking voor een vakantiehuisje, vakantiewoning, vakantiebungalow, vakantievilla, landhuis, casita of vakantieboerderij doet, kan het zijn dat de verhuurders die zijn aangesloten bij Eurocottage.com u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of boeking. Eurocottage.com zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij Eurocottage.com hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving of tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw boeking of reservering van andere services zoals een reis- of annuleringsverzekering, huurauto of vliegticket. Hierbij geeft u Eurocottage.com tevens het recht de door u verschafte gegevens uit te wisselen met aan Eurocottage.com gelieerde services partners voor de hierboven genoemde doeleinden.

Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging

Er blijven altijd risico's verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Eurocottage.com heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. Eurocottage.com gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van vertrouwelijke informatie waardoor de verzending van gegevens zo optimaal mogelijk beveiligd is.

Juistheid van verzamelde gegevens

Eurocottage.com kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in het bezit van Eurocottage.com zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledige, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat Eurocottage.com van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan Eurocottage.com u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze Site, stellen Eurocottage.com in staat deze site te blijven verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens

EuroCottage biedt de consument de mogelijkheid voor inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd geen gegevens verzenden naar Eurocottage.com voor het doen van een boeking of reservering van een service of andere rechtshandelingen verrichten op deze site, tenzij dit wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de Site

Eurocottage.com kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving deze privacyverklaring wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen of de inhoud van de site veranderen.

U heeft het recht:

Op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen.

Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken.